Close

Tehsil Supply Officer Samba

S.No FPS Name S.No FPS Name S.No FPS Name S.No FPS Name
1 AMIR CHAND-(100100100015)-Raipur 20 GAJAY SINGH-(100100100008) -Sangwali 39 JANAK SINGH(100100100026)-Sunjwan 58 RAJ SINGH(100100100007)-Mandi Thalora
2 ANGAD KUMAR-(100100100030)- Glar 21 GANESH DASS-(100100100037) -Rajpura 40 KALI DASS(100100100012)-Rehian 59 RAKESH SINGH(100100100009)-Mandi Kehli
3 ANIL SHARMA-(100100100050)- Malani 22 GHAGWAL-(130100100001) 41 KATWALTA(100100100066) 60 RAM DAYAL(100100100013)-Khanwal
4 ASHOK KUMAR-(100100100027)- Bara 23 GIRDHARI LAL-(100100100033)-Channi Mansar 42 KESHAV SHARMA(100100100003)-W.No 5 Samba 61 RAMESH CHANDER(100100100011)-Katli
5 BABALI-(100100100067)- Khara Madhana 24 GIRDHARI LAL-(100100100025)-Supwal 43 KHABAL(100100100062) 62 RANBIR SINGH(100100100041)-Sanoora
6 BABU RAM-(100100100034)- Nahran 25 GOPAL SINGH-(100100100036)-Chachwal 44 KHARA MADHANA(100100100064) 63 RASHPAL SINGH(100100100002)-Mandi Garh
7 BAGH SINGH(100100100024) Sarna 26 GORAN-(100100100061) 45 KRISHAN LAL(100100100014)-Ram Nagar 64 SAHIL SINGH(100100100010)-Mandi Dansal
8 BALBIR SINGH(100100100031) Dohrah 27 GOVT SALE DEPOT NO – 5, SAMBA(100100100071) 46 KRISHAN LAL(100100100016)-Rakh Amb Talli 65 SAT PAL(100100100021)-Darui
9 BARI KAMILA(100100100069) 28 GOVT SALE DEPOT NO 1 TO 4, SAMBA(100100100070) 47 KRISHEN KUMAR(100100100001)-Arazi Samba 66 SAT PAUL(100100100042)-Patyari
10 BARIAN(100100100073) Barian Camp 29 GOVT SALE DEPOT-(100100100063)-Nud 48 LAL CHAND(100100100039)-Sarthian 67 SAT PAUL(100100100046)-Chan Matlooni
11 BODH RAJ(100100100018) Bain 30 GOVT SALEDEPOT -(100100100068)-UTTERBANI 49 LAYAN BAGOON(100100100057)-Kard 68 SHAH BLODE(100100100072)
12 BRHAM DUTT(100100100049) Surara 31 GOVT SALEDEPOT- (100100100074)-DIANI 50 MADHANA(100100100065) 69 SHAM LAL(100100100044)-Jatwal
13 DALJEET SINGH(100100100029) Balori 32 GOVT SALES DEPOT-(130100100002)-PURMANDAL 51 MANDI SANGWALI(100100100055) 70 SHIV RAM(100100100023)-Chak Nanak
14 DARSHAN SINGH(100100100017) Khangwala 33 GURMEET SINGH-(100100100022)-Padal 52 MANSAR(100100100058) 71 SUBASH CHANDER(100100100045)-Nonath
15 DEPOT NO 1(100100100020) Darui 34 JAGDISH SINGH(100100100019)-Glar 53 MUKESH KUMAR(100100100048)-Harsath 72 SUBH KARAN(100100100043)-Raj Pura
16 DES RAJ(100100100035) Sungaali 35 JAGDISH SINGH(100100100005)-Mandi Pushwalian 54 MUKYATHAR CHAND(100100100054) -Badwal 73 SULTAN MOHD(100100100053)-Amli
17 DHRUB SINGH(100100100032) Kaloha 36 JAGDISH SINGH(100100100006)-Mandi Pushwalian 2 55 OMKAR NATH(100100100028)-Daghore 74 SUMB(100100100059)
18 DIANI(100100100056) Deawan 37 JANAK RAJ(100100100038)-Sadwal 56 PURAN CHAND(100100100040)-Mawa 75 TALOUR(100100100060)
19 GAGAN SINGH(100100100004) Mandi Gurgalian 38 JANAK RAJ(100100100047)-Tapiyal 57 PURSHOTAM KUMAR(100100100051)-Sajana 76 VIKAS SHARMA(100100100052)-Rajpura