Booth Level Officers of AC 68-Samba

S.NO P.S NO NAME OF POLLING STATION NAME OF BLO'S CONTACT NO
1 1  Chowadhi-A Majid Hussian  9858662771
2 2  Chowadhi-B Gaffor Hussian 9419315057
3 3  Chowadhi- C Saleem Hussian 9797646660
4 4  Chowadhi-D  Dinesh Singh Slathia 9419116888
5 5  Chowadhi –E  Saqid Hussian 9906190185
6 6  Chowadhi –F Sushil  Kumar
9419167292
7 7  Rattano-Chak  Perminder Singh Jamwal
VAEA
9697000145
8 8  Jallo-Chak  Chander Mohan 9697178719
9 9  Kalu-Chak –A  Pawan
Kumar
Teacher
9419291803
10 10  Kalu-Chak-B  Romesh Kumar 9469533858
11 11  Kharah Madana- A  Mohd. Sadiq 9419136205
12 12  Sumbali  Subash Singh 9909353539
13 13  Khara-Madana- B  Mir Ali 9419642025
14 14  Khara-Madana- C Fareed Ali 9419642032
15 15  Deon  Raghubir Singh 9419607887
16 16  Pacholi  Mohd. Aslam 9622016454
17 17  Purmandal  Ranbir Singh 9906124844
18 18  Katwalta -A Mahesh Chander 9906042700
19 19 Katwalta -B Rashid Mohd 9469259658
20 20  Sangar  Mustaq Hussian 9906300460
21 21 Anandpur –A  Sunil Sharma 9622061347
22 22 Anandpur –B Prakash Sharma 9419254122
23 23 Chilla Dinga  Sanjiv Baloria 9596714432
24 24  Mohar Garh  Rashid Ali 9906771403
25 25  Kummi  Krishan Chand 9906077321
26 26  Rajool Yash Pal 9906164594
27 27 Dhergarh  Yash Pal 9419501956
28 28 Bhupnergarh  Ajit Singh 9622053325
29 29  Sarna-A  Ankush Khajuria
Teacher
95966-96670
30 30  Sarna -B Shashi Kumar 9419740465
31 31  Moutalian Kalan  Ashwani Kumar 9419260214
32 32 Dagore –A  Ravi Kant 9697127952
33 33  Dagore –B  Ashok Kumar 9796481386
34 34  Badheri – A  Ankush Khajuria
Teacher
9906216272
35 35  Badheri – B  Sukhvinder Singh 9622362953
36 36  Supwal  Kulwant Raj 9419655396
37 37 Chajjwal  Devinder Kumar 9736061131
38 38  Sujwan -A Nitin Rampal  9419134933
39 39  Sujwan -B Darshan Singh 9086353731
40 40 Raipur  Sudesh Singh 9419710798
41 41  Raipur Camp  Din Mohd. 9596850845
42 42  Pangdour  Amritpaul Singh 9419736791
43 43 Bain-A  Dhurv Singh 9419301206
44 44 Sordi Sakinder Lal  9469476641
45 45  Glar -A Devi Dass 9858189408
46 46  Glar-B  Parshotam Lal 9419802875
47 47  Rakh- Kangwala -A Surjeet Kumar 9419361993
48 48  Rakh- Kangwala -B Prem paul  9469083911
49 49  Channi-Jasso  Mohinder singh 9419238754
50 50  Rehian -A Rajinder Singh 9469513071
51 51  Rehian-B  Kewal Kumar 9419144532
52 52  Rakh-Amb-Tali -A Romal Chand 9419740449
53 53  Rakh-Amb-Tali -B Joginder Kumar 9858203931
54 54  Kali-Bari  Parshotam Dutt 8803670929
55 55  Mandi-Kehli-A  Ajay Singh 9419271024
56 56  Mandi-Kehli-B  Gurdev Singh 9622543772
57 57 Chak-Manga Rakwal-A                             Rakesh Azad 9797577879
58 58 Chak-Manga Rakwal-B  Surjeet Singh 9858266805
59 59 Chak-MangaRakwal -C Som Nath 9797661392
60 60 Chak-Manga Rakwal-D  Kasturi Lal 9419642469
61 61 Chak-Manga Rakwal-E Kamal  Singh 8493847783
62 62 Samba  -A  Parshotam Sethi 9419353590
63 63 Samba  –B  Vinod Kumar 9419775121
64 64  Samba  -C  Lalit Kumar 9419207966
65 65  Samba – D  Sachin Sharma 9906239888
66 66 Samba – E  Naresh Kumar 9469276093
67 67  Samba –F  Parlehad Singh 9419210049
68 68 Samba  -G Anu Raj 9797396513
69 69 Budhwani  Kulvinder Singh 9697218321
70 70 Mandi-Pushwalian-A  Harsh Dev
Singh
99060-29585
71 71  Mandi-Pushwalian-B  Dinesh Singh 9419210759
72 72 Mandi-Gurgalian-A  Sanjeev Singh 9906197092
73 73 Mandi-Gurgalian –B  Kamleshwar Parsad Singh 9018630379
74 74  Mandi Garh  Shayam Singh 9419152655
75 75  Mandi Thalora  Sh. Krishan Pal
Singh  (VAEA)
98582
10191
76 76 Beri  Sushil Kumar 9906216845
77 77  Balore –A  Sat Pal
VLW
94192-93247
78 78  Balore-B  Mukesh Kumar 9622134267
79 79 Dhora-A  Shashi Chib
Teacher
9697199051
80 80 Dhora -B Tilak Raj  9697207399
81 81  Mananu  Vijay Kumar 9906035359
82 82  Kali-Nami  Kulwant Singh 8803216813
83 83  Nud  Ranjeet Singh 9419266786
84 84  Sarian  Thoru Ram 9858233519
85 85  Paper Brahmana  Harbans Lal 9906322960
86 86 Bhangri-Mohra Barathgarh  Kabal Singh 9469763807
87 87  Badnai  Balkar Singh 9419231549
88 88 Taloor -A Sunil Sharma 8803279033
89 89 Taloor -B Tilak Raj Sharma 9906184351
90 90 Devika  Pawan Kumar 9419313797
91 91 Penthi  Raj Singh
Teacher
99060-99904
92 92  Katli  Ghari Lal
Teacher
9797639237
93 93 Chak-Jangi  Pardeep Kumar 9858127516
94 94  Kotha Ashok Kumar 9906040281
95 95  Diani  Qasim Ali 9906035786
96 96 Balater Naresh Kumar 8803025100
97 97  Chandli  Surinder Singh 9858165940
98 98  Sumb-A  Chaman Lal 9906157974
99 99  Sumb -B Sohan Lal 9906064237
100 100  Reyour  Parshotam Singh 9622319011
101 101 Hardolian Harbans Singh 9906273213
102 102 Bagoon Vijay Singh 9906008230
103 103 Samotha  Rakesh Kumar  8803298945
104 104  Kenair  Balbir Singh 8492074466
105 105  Badwana  Dalbir Singh 9797511395
106 106  Khabbal Balbir Singh 9858605437
107 107  Souram  Joginder Kumar 9858236194
108 108 Kund Bodh Raj 9906136715
109 109 Nangal Bahadur Singh 9419123564
110 110 Beri Kamila Mushtaq Ali 9419115253
111 111 Length Sudir Singh 9419153015
112 112 Manohar Gopala Inder jeet 8803799614
113 113 Samba-H Pawan Kumar 9419362915
114 114 Amala Bishan Dass 7298291047
115 115 Daboh Ravi Kumar 9858251204
116 116 Dhanth Surinder Kumar 9797431786
117 117 Kupuri Pawan Singh 9697650048
118 118 Peyour Surinder Kumar 9906205669
119 119 Sanoor Rajeev Kumar 9697650048
120 120 Sadral Parshotam lal 9906318893
121 121 Lovely Kuldeep Sharma 8803230597
122 122 Kathar- Brahmana Mohan Lal 9906123816
123 123 Paddal Raghubir Singh 9596741228
124 124 Janda Sansar Singh 9858165511
125 125 Bardhan Khem Raj 9906389027
126 126 Paper Brahmana Sunil Kumar 9596955462
127 127 Chanoori Bimal Singh 9906182499
128 128 Pangwal Dalip Raj 9622001890

  

Content on this website are published and managed by The District Administration, Samba. Site Designed and Developed by NIC Samba.